Linux


Popularne dystrybucje desktopowe (np. Ubuntu) umożliwiają konfigurację sieci z poziomu interfejsu graficznego za pomocą NetworkManagera. Po zainstalowaniu dodatkowych pakietów możliwe jest również skonfigurowanie OpenVPN.

W Ubuntu wymagany pakiet nazywa się network-manager-openvpn i można go łatwo zainstalować poleceniem:

sudo apt-get install network-manager-openvpn

W zależności od dystrybucji może zaistnieć również potrzeba doinstalowania paczki network-manager-openvpn-gnome (ta instrukcja bazuje na standardowej dystrybucji desktopowej Ubuntu 18.04):

sudo apt-get install network-manager-openvpn-gnome

Wymagany jest OpenVPN w wersji 2.4.6 lub nowszej (wsparcie szyfrowania AES-GCM)

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy pobrać plik konfiguracyjny z sekcji VPN w panelu.

Należy otworzyć okno konfiguracji VPN:

oraz zaimportować ustawienia z pliku konfiguracyjnego:

Następnie należy wpisać swoje dane. Do poprawnego działania połączenia VPN należy również ustawić pewne opcje w zakładce z ustawieniami zaawansowanymi:

Pakiety z sieci VPN nie są routowane poza sieć wydziałową, dlatego należy ograniczyć użycie połączenia VPN tylko do wybranych pul adresów w ustawieniach tras, w zakładce ustawień IPv4:

Analogicznie należy skonfigurować IPv6.

Aby uruchomić skonfigurowane połączenie VPN należy zanaczyć je na liście połączeń: