Microsoft Office 2016


Pakiet biurowy Microsoft Office 365 ProPlus dostępny jest dla wykładowców i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki.

Licencja obejmuje instalację na 5 komputerach pracujących pod kontrolą systemów Windows lub macOS, 5 tabletach (Android, iOS i Windows) i 5 smartfonach (Android, iOS i Windows).

W odróżnieniu od Microsoft Azure Dev Tools for Teaching licencja wygasa wraz z utratą statusu wykładowcy lub studenta.

Instalację należy rozpocząć od zalogowania się do uczelnianego portalu Office 365 na docelowym urządzeniu używając strony https://login.microsoftonline.com.

W przypadku pierwszego logowania należy postępować według instrukcji Centrum Informatycznego UAM:

W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do usługi Office 365, prosimy pisać na adres helpdesk@amu.edu.pl. W treści maila (oprócz opisu problemu) prosimy podać:

  • Komunikat błędu
  • Identyfikator logowania w domenie @st.amu.edu.pl (studenci) lub w domenie @o365.amu.edu.pl (pracownicy)

Po zalogowaniu należy kliknąć w przycisk Zainstaluj pakiet Office w prawym górnym rogu strony i wybrać pozycję Inne opcje instalacji.

Następnie należy kliknąć w przycisk Zainstaluj pakiet Office znajdujący się w centralnej części strony. W tym miejscu możliwe jest także zarządzanie licencjami na urządzenia.

Pliki instalacyjne pobrane z portalu Office 365 są unikalne dla danego użytkownika i nie powinny być udostępniane osobom trzecim.