Android


Instrukcja łączenia urządzenia z systemem Android z siecią bezprzewodową WMI

  1. Otwórz ustawienia urządzenia, a następnie znajdź opcję Wi-Fi i kliknij na nią

  2. Z listy dostępnych sieci wybierz wmi

  3. Jeżeli możesz wybrać opcję Etap 2 uwierzytelniania, wybierz MSCHAPV2

  4. W polu Tożsamość wpisz swój login z domeny LABS, w polu hasło - swoje hasło. Pole Tożsamość anonimowa pozostaw puste.

  5. Kliknij Połącz. Sieć zostanie zapisana i w przyszłości połączenie będzie nawiązywane automatycznie.

Jeśli pomimo podania poprawnych danych logowania nie możesz połączyć się do sieci, Twoje konto mogło zostać automatycznie zablokowane ze względu na zbyt wiele błędnych prób. Możesz poczekać 2 minuty lub przejść się do administratorów i poprosić o odblokowanie.