Eduroam


Eduroam jest usługą umożliwiającą dostęp do sieci na jednakowych zasadach we wszystkich instytucjach naukowych biorących udział w projekcie. Usługa ta dostępna jest zarówno dla pracowników jak i studentów. Obsługą Eduroam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. Więcej informacji oraz opisy konfiguracji dla różnych systemów można uzyskać na stronie http://eduroam.amu.edu.pl/.

Eduroam w Polsce: http://www.eduroam.pl/

Eduroam na świecie: http://www.eduroam.org/

Zasięg

Punkty dostępowe dla sieci eduroam znajdują się:

  • w bibliotece
  • w holu głównym
  • obok pokoju administratorów (A1-26)