Windows Phone


Opis konfiguracji sieci bezprzewodowej w systemie Windows Phone 8.1.

  1. Otwórz Menu Start i wybierz Ustawienia:

  2. Wybierz Wi-Fi:

  3. Włącz sieć Wi-Fi i wybierz sieć wmi:

  4. Z menu Połącz przy użyciu wybierz login+hasło:

  5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło z domeny LABS (takie samo jak do logowania w laboratoriach):

  6. Z menu Sprawdzanie certyfikatu serwera wybierz zawsze pytaj:

  7. Z menu Metoda EAP wybierz PEAP MS-CHAP v2:

  8. Zaakceptuj certyfikat: