Linux bez Network Managera


Konfiguracja połączenia bezprzewodowego z siecią wydziałową wykorzystująca program wpa_supplicant i klienta DHCP (niekorzystająca z programu Network Manager).

Zostało to przetestowane w dystrybucji Fedora 8, ale powinno działać właściwie pod każdym Linuksem (a nawet pod różnymi odmianami BSD).

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że karta sieciowa działa (z reguły ogranicza się to do skopiowania w odpowiednie miejsce firmware'u).

Aby podłączyć się tym sposobem do sieci bezprzewodowej należy posiadać uprawnienia root-a. Nigdy nie należy logować się do systemu jako root. Uprawnienia root-a uzyskujemy wpisując w konsoli polecenie su -.

Instalacja potrzebnych programów

W większości dystrybucji wpa_supplicant znajduje się na płycie instalacyjnej. Jedyne co trzeba zrobić, to go zainstalować. W zależności od dystrybucji polecenia będą wyglądały mniej więcej tak (jedno z poniższych):

rpm -Uvh ścieżka_do_pliku/wpa_supplicant.rpm

yum install wpa_supplicant

apt-get install wpasupplicant

Klient DHCP jest standardowo instalowany we wszystkich znanych dystrybucjach.

Konfiguracja sieci

Tworzymy (lub edytujemy) konfigurację wpa_supplicant. Standardowo jest to plik /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, ale jeżeli chcemy, możemy umieścić go w dowolnym miejscu. Plik ten powinien mieć następującą zawartość:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel

network={
ssid="wmi"
key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
identity="s123456"
password="tajne haslo"
}

Zmieniamy odpowiednio linijki identity i password.

Uruchomienie sieci

Aby włączyć połączenie należy wykonać (jako root) polecenia:

wpa_supplicant -B -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

dhclient wlan0

W powyższych poleceniach zakładamy, że karta sieciowa to wlan0 oraz, że zainstalowany sterownik obsługuje tzw. wireless extensions (dotyczy to większośći nowszych sterowników).

W niektórych dystrybucjach może nie być programu dhclient. Inne programy działające tak samo to dhcpcd lub pump.