Linux


Opis konfiguracji sieci bezprzewodowej w systemie Linux ze środowiskiem graficznym GNOME na przykładzie dystrybucji Ubuntu 9.10.

 1. Pobierz certyfikat podany na stronie Sieć bezprzewodowa na swoje urządzenie. Możesz go pobrać na innym komputerze i przenieść za pomocą pendrive.

Jeśli nie masz możliwości pobrania pliku certyfikatu przed skonfigurowaniem połączenia możesz pominąć ten krok. Zalecamy jednak wykonanie tego później w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonie sieci obok zegara i wybierz "wmi". Jeśli konfigurujesz połączenie poza Wydziałem i sieć "wmi" nie jest widoczna możesz wybrać "Połącz z ukrytą siecią bezprzewodową..."

 2. Wypełnij pola następująco:

  • Nazwa sieci: wmi (pole dostępne jeśli w kroku 1. wybrano "Połącz z ukrytą...")
  • Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA & WPA2 Enterprise
  • Uwierzytelnianie: Chronione EAP (PEAP)
  • Certyfikat CA: (wskaż certyfikat pobrany ze strony Sieć bezprzewodowa jeśli wykonałeś krok 1)
  • Nazwa użytkownika: (Twój login z domeny LABS)
  • Hasło: (Twoje hasło z domeny LABS)

 3. Kliknij "Połącz". Połączenie zostanie nawiązane.

 4. Jeśli w punkcie 2 nie pobrałeś certyfikatu zrób to teraz i dodaj go we właściwościach połączenia (Kliknij prawym na ikonie sieci, wybierz kolejno "Zmodyfikuj połączenia...", "Bezprzewodowe", "wmi", "Zmodyfikuj" i "Zabezpieczenia").