Git


Wszyscy użytkownicy domeny LABS mają dostęp do wydziałowego serwera git działającego w oparciu o oprogramowanie Gitea. Dostępny jest pod adresem https://git.wmi.amu.edu.pl.

Po zalogowaniu danymi z domeny LABS, użytkownik ma dostęp do repozytoriów publicznych oraz tych, do których ma odpowiednie uprawnienia. Każdy ma również możliwość utworzenia nowego repozytorium.

Tworzenie repozytorium

W prawym górnym rogu strony znajduje się symbol "+". Po jego kliknięciu ukazuje się nam opcja "New repository".

Na następnym ekranie musimy wpisać nazwę repozytorium, które chcemy utworzyć. Jest to jedyne wymagane pole. Gogs daje nam jednak możliwość automatycznej inicjalizacji repozytorium z odpowiednim plikiem .gitignore i/lub licencją.

Po wybraniu licencji lub technologii używanych do wygenerowania .gitignore należy zaznaczyć pole Initialize this repository with selected files and template

Po kliknięciu Create Repository repozytorium powinno zostać utworzone.

Organizacja

Organizacja w Gitea grupuje repozytoria w niej utworzone oraz pozwala na tworzenie zespołów, którym można przydzielić uprawnienia do repozytoriów w organizacji. W celu utworzenia organizacji należy w systemie helpdeskowym założyć nowe zgłoszenie zawierające:

  • krótkie uzasadnienie potrzeby założenia organizacji
  • nazwę organizacji
  • informację czy organizacja ma być dostępna:
    • publicznie
    • dla każdego zalogowanego użytkownika
    • tylko dla użytkowników organizacji

Istnieje możliwość dodania zespołu zawierającego pracowników Wydziału, którego członkowie będą synchronizowani z naszym serwerem LDAP (domena LABS). Należy w tym celu nadać zespołowi nazwę ldap_faculty. Członkowie zostaną dodani na podstawie przypisania do grupy w LDAP najpóźniej po 5 minutach od utworzenia zespołu.