Jenkins


Jenkins jest narzędziem służącym do automatyzacji budowania, testowania i deploymentu projektów. Aby uzyskać dostęp należy w systemie helpdeskowym założyć nowe zgłoszenie zawierające:

 • login (sXXXXXX) osoby odpowiedzialnej za projekt
 • nazwę projektu składającą się tylko z liter, cyfr, - i _
 • loginy wszystkich osób mających mieć dostęp do projektu w Jenkinsie

System dostępny jest pod adresem https://jenkins.wmi.amu.edu.pl. Logowanie odbywa za pomocą poświadczeń domenowych (jak w laboratoriach).

Konfiguracja

Możliwe jest połączenie Jenkinsa z wydziałowym systemem Git. W tym celu należy skonfigurować pipeline Jenkinsa oraz samo repozytorium.

Konfiguracja Jenkins

 • otworzyć folder semestru i przejść do swojego projektu -> Configure
 • Gogs Webhook
  • Use Gogs secret
  • Secret: długi łańcuch znaków
 • Build Triggers
  • Build when a change is published to Gogs
 • Pipeline
  • Definition: Pipeline script from SCM
  • SCM: Git
  • Repository URL: adres SSH repozytorium (np. git@git.wmi.amu.edu.pl:s123456/projekt.git)
  • Credentials: git (SSH read-only access for git.wmi.amu.edu.pl)
  • Repository browser: Gitea
  • URL: adres HTTPS repozytorium (bez .git na końcu) (np. https://git.wmi.amu.edu.pl/s123456/projekt)
  • Lightweight checkout
  • Save

Konfiguracja repozytorium Git

W konfiguracji repozytorium Git:

 • Settings -> Webhooks -> Add Webhook -> Gogs
 • Deploy Keys -> Add Deploy Key
  • Title: jenkins
  • Content: ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOuVvhUjr+UosOx3IEBUi0IfV8Erv2OL3Er5pUHbjxNo