Jira


Istnieje możliwość założenia projektu w systemie zarządzania projektami Jira. Znajduje się ona pod adresem: https://jira.wmi.amu.edu.pl

Aby założyć projekt należy:

  1. W systemie helpdeskowym stworzyć zgłoszenie, podając w opisie:
    • nietrywialną nazwę projektu
    • preferowaną metodologię (Scrum lub Kanban)
    • opcjonalnie adres repozytorium git, które ma być podpięte do projektu

Aby podpiąć repozytorium do projektu musi ono być dostępne publicznie. Repozytoria prywatne możemy dodać tylko wtedy, gdy są one hostowane na serwerze wydziałowym

  1. Czekać na e-mail z odpowiedzią.

Dodawaniem członków do projektu możesz zająć się sam - osoba zgłaszająca otrzymuje dostęp administracyjny do projektu