Maszyna witrualna


Oferujemy możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej dla grupy studentów realizujących projekt w ramach zajęć na Wydziale, jeśli potrzebują specyficznej konfiguracji lub dodatkowych usług niedostępnych na serwerach wydziałowych.

Maszyny uruchomione są w środowisku Proxmox. Każda nowa maszyna ma pusty dysk, więc możesz zainstalować dowolny system operacyjny. Z uwagi na ograniczenia sprzętowe (RAM) nie ma możliwości uruchomienia systemu Windows na maszynach wirtualnych.

Parametry maszyny to

 • 1GB pamięci operacyjnej
 • 20GB przestrzeni dyskowej

Uzyskiwanie maszyny wirtualnej

Aby uzyskać maszynę wirtualną należy utworzyć zgłoszenie w systemie helpdeskowym. Prośba powinna zawierać następujące informacje:

 • do jakiego projektu w ramach jakiego przedmiotu będzie używana maszyna
 • dlaczego usługi dostępne dla wszystkich studentów Wydziału nie są wystarczające
 • do kiedy maszyna będzie potrzebna
 • dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za maszynę (imię, nazwisko, email)
 • jeżeli maszyna ma być dostępna spoza wydziału konieczne jest określenie portów, które mają być przepuszczone na firewallu
 • jaki system operacyjny będzie działał na maszynie

Zasady przepuszczania ruchu na firewallu

 • nie ma możliwości otwarcia portu 25,
 • dostęp do baz danych i innych usług dostepnych dla ograniczonej grupy użytkowników (administratorów) powinien odbywać się przez VPN,
 • jeżeli usługa dostępna jest dla nieograniczonej liczby użytkowników (klientów) to najprawdopodobniej kwalifikuje się do przepuszczenia, np. porty 80, 443.

Ponadto usługi korzystające z wydziałowego serwera LDAP do autentykacji, powinny zapewnić odpowiednie szyfrowanie transmisji, np. wymusić https.

Po założeniu maszyny otrzymasz e-maila od administratorów z instrukcjami łączenia się z maszyną wirtualną.