Konta projektowe


Na potrzeby projektów studenckich istnieje możliwość założenia dodatkowych kont w domenie LABS, które mogą być współdzielone z innymi użytkownikami. Aby uzyskać takie konto należy w systemie helpdeskowym założyć nowe zgłoszenie zawierające:

  • nietrywialną proponowaną nazwę konta
  • do kiedy konto ma być ważne
  • do czego ma służyć konto
  • dodatkowe technologie, które mają być dostępne lub utworzone (np. PHP, Django, Wordpress)
  • numery indeksów osób, które mają mieć dostęp do konta

Dostęp przez SSH/SCP/SFTP

Konta projektowe dostępne są tylko przez SSH/SCP/SFTP. Odpowiednim klientem SFTP (np. WinSCP w systemie Windows) należy połączyć się z adresem serwera, który przesłany był z informacjami o założeniu konta, podając jako login nazwę konta projektowego. Następnie należy podać Principal, czyli login użytkownika uprawnionego do korzystania z konta projektowego i hasło do upoważnionego konta.

SSH na serwerze hosting ma włączoną opcję ChallengeResponseAuthentication. Niektóre programy, (np. FileZilla) mogą wymagać dodatkowej konfiguracji do poprawnego zalogowania.