Proxmox


Proxmox jest narzędziem służącym do udostępniania wirtualnych środowisk, które używane jest do uruchamiania maszyn wirtualnych.

Dostęp do maszyny

Interfejs WWW systemu dostępny jest jedynie z sieci wydziałowej lub poprzez VPN

System dostępny jest pod adresem https://cloud.wmi.amu.edu.pl. Logowanie odbywa za pomocą poświadczeń domenowych (jak w laboratoriach):

Aby ułatwić sobie pracę można zmienić sposób wyświetlania zasobów na Folder View:

Podstawowe operacje

Uruchamianie

Aby uruchomić maszynę należy wybrać ją z listy dostępnych (1.) i wcisnąć Start (3.).

Dla maszyny udostępniana jest konsola pozwalająca na interakcję z nią. Aby uruchomić konsolę należy wybrać maszynę z listy dostępnych (1.) i wcisnąć Console (4.).

Konsola noVNC umożliwia wysyłanie kombinacji klawiszy, których normalnie nie da się wywołać w programach użytkownika, takich jak Ctrl+Alt+Delete:

Zmiana podmontowanego obrazu ISO

Aby zmienić domyślnie podmontowany obraz ISO należy:

  • wybrać maszynę z listy
  • kliknąć w zakładkę Hardware
  • kliknąć na napęd, który zamierzamy zmodyfikować
  • kliknąć Edit i wybrać nowy obraz

W przypadku braku obrazu na liście należy utworzyć zgłoszenie w systemie helpdeskowym.